erasmus-logo

Podpora celoevropské spolupráce ve všech oblastech vzdělávání je důležitým zájmem Evropské unie. Erasmus+ má podporovat celoživotní učení, umožnit udržitelný růst, posilovat sociální soudržnost, evropskou identitu a podporovat inovace. Program se zaměřuje na úzce související témata, jako je inkluze a diverzita, digitalizace, politické vzdělávání a udržitelnost.

Na cestě k této širší společenské účasti v programu Erasmus+ je digitalizace důležitým stavebním kamenem. Kromě digitální správy a administrace jsou nově v programu tzv. Blended-Mobility-Formáty. Jedním z cílů programu Erasmus+ je snížení ekologické stopy. Vznikají například finanční nabídky pro využívání ekologických dopravních prostředků, prosazují se „green skills - zelené dovednosti“ a intenzivněji se mají využívat digitální nástroje.

Více informací
O nás
bfz o.p.s. patří dceřiná společnost skupiny bbw a jeho vzdělávací střediska (Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft gGmbH) se svými cca 3 000 spolupracovníky k předním systémovým poskytovatelům vzdělávání a integrace. Je pro nás samozřejmostí dotazovat se na nutnost zachování stávajícího stavu, analyzovat aktuální vývoj na pracovním trhu a vydávat se novými cestami.

Více informací
Kontakt
bfz – centrála Cheb

Provaznická 16
350 02 CHEB

E-mail: erasmus@bfz.cz